Múzeumpedagógia

Múzeumpedagógiai küldetésünk 

„ A történelem a társadalom közös emlékezete. A történelmi műveltség elsajátítása a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösség – a lakóhelytől, a nemzeten át az emberiségig – számára. Mindez nélkülözhetetlen a közösséghez tartozás tudatának, különösen a nemzeti és európai identitástudatnak az elmélyítéséhez. Fontos, hogy a történelmi múlttal való találkozás és a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása a tanulók számára személyes élmény legyen.”

A Munkácsy Emlékház épülete és kiállításai a város iskoláinak egy olyan közös szertára, ahol a tárgyak mesélnek a közvetlen múlt, a 19. század világáról. Itt az érzékszervek széleskörű foglalkoztatásával valóban személyes művészeti és polgári életmód-történeti élményekhez juthatnak mind a tanulók, mind a felnőtt látogatók.

Feladatunknak tartjuk egyrészt, hogy Munkácsy Mihály, a legnagyobb magyar kritikai realista festő művészetének hiteles bemutatásával hozzásegítsük a látogatót a művészi alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, másrészt Munkácsy kivételes életútjának példáján át felhívjuk a fiatalság figyelmét az önismeret, önértékelés fontosságára, a belső igényesség kialakítására, a céltudatos önszabályozásra, hogy a tehetség kötelez. Harmadrészt a klasszicista kúria praktikus épülete és polgári berendezési tárgyai által sugallt életmód megismerésével a lakóhely múltjáról, a helyi hagyományokról, értékeiről, az azokat fenyegető veszélyekről és megóvásuk lehetőségeiről kívánunk ismereteket adni, ezzel is segítve a felnövekvők történelmi tudatának alakítását.

Óvodásoknak ajánlott programjaink:

 • „Művészeti ágak a Munkácsy Emlékházban” – 90 perc/alkalom
 • Építészet témában megnézzük az épületet a pincétől a padlásig. Összehasonlítjuk a helységeket a mai lakásokkal, majd közösen makettet építünk papírtéglákból.
 • Festészet témájában végignézzük a Munkácsy képeket, beszélünk a színek és érzelmek kapcsolatáról, majd szomorú és vidám képet színezünk zsírkrétával.
 • Szobrászat: különböző anyagokból és technikákkal készült szobrokat vizsgálunk, majd agyaglenyomatokról gipszöntéssel domborművet készítünk.
 • Tárgykultúra: választható a bútorművesség – papírintarzia készítéssel, vagy kerámia agyagozással , vagy szőnyegszövés papírszövéssel,  vagy hímzésekről papírcsipke készítéssel, vagy a fémművesség  fóliadomborítással
 • Kisfestő szakkör – heti egy 60 perces órában festenek a gyerekek BMZ helyi képzőművésszel.

Általános iskolás foglalkozásaink:

 • „Régi bálokra készülve” Múzeumpedagógiai órasorozat 3-4. osztályosoknak: Az elengedhetetlen régi báli kellékeket, mint a párta, csákó, a merített papírból készített táncrend, legyező, kardbolyt és gyöngyfűzéssel, fémdomborítással ékszerek készítése a feladat, amit aztán az utolsó foglalkozáson a korhű ruhákkal együtt felöltenek a gyerekek, s beöltözve a palotás lépéseit és némi tánc illemtant gyakorolnak a Vörös Szalonban.
 • „Ünnepi apró tárgyak kézművessége” 10 db/60 perces múzeumi szakkör 5. osztályosoknak.Vagy sorozatban, vagy darabonként, egy-egy kézműves technika – hímzések öltései, gyöngyszövés –  mélyebb megismerése kérhető szakkörvezetővel.
 • „Örökségünk őrei” Helytörténeti és művészettörténeti tábor alsó tagozatos gyerekeknek Békéscsaba nevezetességeinek, gyűjteményeinek megismerése a cél. Délelőtt sétálunk, feladatlapokat töltünk a helyszíneken, ebéd után pedig az adott témákhoz illő kreatív munkákat végeznek a gyerekek.
 • Kisfestő tábor  (7-10 éves korig): Szakkörvezetők segítségével megismerkednek a rajz, a pasztellkréta, a tempera, az akvarell, a selyem- és üvegfestés, a mozaikkészítés és a batikolás technikáival, ebéd után, adott témában szabadon kipróbálják alkotásaikon a tanult technikákat.
 •  „Nemesedjünk” játékos foglalkozások speciális csoportoknak: Öt alkalommal, 90 perces órákon a nemesek életével ismerkednek a gyerekek. A gyakorlati foglalkozásokon címert, ékszert készítenek, öltöztetőbabát vágnak, a stafírung hímzését ismerik meg, táncot és illemtant tanulnak korhű jelmezekben.

Középiskolásoknak ajánljuk:

 • „Nemeseink világa”  Tematikus foglalkozás 10. évfolyamosok számára 3X90 percben. A történelem tárgyhoz kapcsolódva a nemesség rétegződésével, mentalitásával, származástudatával, családtörténettel, a nemesi oklevéllel ismerkednek előadásokon. Összehasonlítják a kúria és parasztház funkcióit az emlékház és a Szlovák tájház megtekintésekor. A köznemesi szokásokba – mint a lótartás és a kocsikázás, a vadászat, a viselet, a teázás, a kézimunkázás, a pipázás és a kártyajátékok – tekinthetnek be.

Családoknak:

 • „Négy évszak egy nemesi kúriában” Négy alkalommal várjuk szombati napokon a családokat a foglalkozásokra. Télen előadást hallgatunk a vadászatról, a farsangi szokásokról, álarcot készítünk festéssel, kasírozással és fánkot sütünk. Tavasszal a húsvéttal, tojásfestési technikákkal ismerkedünk, ötórai teára hívjuk a családokat és tarokkozást tanulunk. Nyáron a lótartás, kocsi típusok a téma, lótakarót gyúrunk nemezből és sakkozunk. Ősszel a szüretről, borkészítésről ejtünk szót, szárazvirágot kötünk, levélintarziát készítünk és a kanaszta kártyajátékot tanuljuk.

Felnőtteknek:

 • „Térben és időben a képzőművészetekről” 10 db/90 perces városi sétára várjuk a felnőtteket. Témakörök az építészeti tér, a szobrászat, a festészet és az iparművészet. Megismerkednek a résztvevők a templomaink kapcsán a közösségi terekkel, a nemesi és paraszti otthonokkal, összehasonlítják azokat a mai lakásokkal. Ismeretet szereznek a békéscsabai szobrok megtekintésekor készítésük technikáiról. Fogalmat alkotnak a képek teréről, a színek térjelző szerepéről, központban Munkácsy Mihály és Schéner Mihály alkotásai. Bepillantást nyernek a bútor, kerámia, textil- és fémművesség régi és mai stílusjegyeibe.
 • „ Nyugdíjas akadémia” Művészettörténet 1-2. Kétszer 10 alkalommal vetített előadásokon foglaljuk össze a művészettörténet stílusait az őskortól a 19. századig és a 20. századtól napjainkig.